Acadèmia Oposicions Mossos d'Esquadra

Requisits, temari i Psicotècnics.
Converteix-te en Mosso d'Esquadra

Acadèmia Mossos d'Esquadra

Curs Mossos d'Esquadra

Els Mossos d’Esquadra són la policia autonòmica de Catalunya. Són els responsables de fer complir la llei i mantenir lordre públic a Catalunya. També col·laboren amb altres forces de seguretat en operacions a nivell nacional i internacional. Els Mossos d’Esquadra es regeixen pel Codi Penal i per la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat.

Van ser fundats el 1983 i són dependents de la Generalitat de Catalunya. Actualment compten amb aproximadament 17.000 policies al seu cos.

Forma't i garanteix el teu futur

Demana informació gratuïta i sense compromís. Contactarem amb tu en el teu horari preferit. Targeta de crèdit no requerida.

Preparar les oposicions per convertir-te en Mossos d'Esquadra

Requisits mínims per ser Mossos d'Esquadra

El sistema de selecció d¿agents dels Mossos d¿Esquadra és d¿oposició lliure i inclou una reserva de places per a dones. L’últim dia de presentació de sol·licituds els i les aspirants han de reunir, entre d’altres, els requisits següents:

Fases de l´oposició d´accés a Mossos d´Esquadra

1 – SUPROVA DE CONEIXEMENTS

Consistirà a contestar el qüestionari de preguntes tipus test relacionades amb el temari que figura a la convocatòria.

2 – TESTS APTITUDINALS

Realitzaràs un examen tipus test dirigit a avaluar els processos de raonament i aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

3 – CONEIXEMENTS DE LLENGUA ESTRANGERA

De caràcter no eliminatori, consisteix en la realització d’un qüestionari tipus test dirigit a avaluar la comprensió oral dels idiomes següents: anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, ucraïnès, àrab dialectal (darija), amazic, wòlof, mandinga , xinès (mandarí), urdú/hindi, panjabi, bengalí i tagalog.
Les persones aspirants podran optar només a una llengua estrangera.

4 – PROVES FÍSIQUES

Consisteix en tres proves físiques destinades a valorar l‟agilitat, la força estàtica màxima i la potència aeròbica de les persones aspirants.

Press de banca

Hauràs d’aixecar el pes, de 40 kg per als homes i de 25 kg per a les dones, i fer el nombre més gran de repeticions possible en un temps màxim de 45 segons.

Circuit Agilitat

Hauràs de fer el circuit d’agilitat en el mínim de temps possible.

Course Navette

Consisteix a anar recorrent la distància de 20 metres a un ritme que ve determinat per una seqüència de xiulets que van en progressió.

5 – PROVA DE CATALÀ

Les persones aspirants han de tenir els coneixements del nivell de suficiència de català (C1) o superior.
Qui no posseeixi o acrediti aquesta titulació o superior haurà de fer una prova específica tant escrita com oral per justificar aquest nivell.

6 – PROVES D’ADEQUACIÓ PSICOPROFESSIONAL

 1. Realitzaràs qüestionaris de competències professionals, de personalitat i de trets clínics.
 2. Realitzaràs una entrevista personal per mesurar el grau d’adequació al perfil competencial sol·licitat.

7 – PROVES MÈDIQUES

Reconeixement mèdic a càrrec de personal mèdic col·legiat

8 – FASE DE CONCURS

Es valoren com a mèrit els certificats dacreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) establerts pel Decret 13/2021, de 2 de març, pel qual es regula lacreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació, i els certificats declarats equivalents, fins a un màxim d’1,5 punts, d’acord amb el barem següent:

 • Certificat bàsic: 0,5 punts.
 • Certificat mitjà: 1 punt.
 • Certificat avançat: 1,5 punts.

ÍNDEX TEMARI OPOSICIÓ A MOSSOS d’ESQUADRA PDF

Pots descarregar el temari complet per a les oposicions dels Mossos d’Esquadra aquí

Descarregar Guia d’estudi per preparar l’oposició a Mossos d’Esquadra

Els continguts temàtics es divideixen en tres àmbits relacionats amb la seguretat i la policia, i estan redactats de manera pedagògica per oferir els coneixements exigibles a tota persona que vulgui opositar els Mossos d’Esquadra.

 1. A l’àmbit de coneixements de l’entorn, s’expliquen els esdeveniments històrics que expliquen la formació de Catalunya, el marc geogràfic, sociolingüístic i cultural, i l’estructura econòmica i social de Catalunya.
 2. A nivell institucional, s’explica l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i s’ajuda a entendre la base jurídica i territorial de l’Estat, dels pilars de l’Estat social i democràtic de dret i de la Generalitat com a institució d’autogovern de Catalunya.
 3. Al tercer àmbit d’estudi, el de seguretat i policia, s’aborden les competències de la Generalitat en matèria de seguretat, els principis bàsics d’actuació, l’organització del cos de Mossos d’Esquadra, la funció policial i els seus òrgans de coordinació.

Esperem que aquest material us sigui de gran utilitat i que ben aviat puguem comptar amb tu. Uneix-te als Mossos d’Esquadra i sigues part de l’equip de seguretat de Catalunya!

¡Uneix-te als Mossos d’Esquadra i sigues part de l’equip de seguretat de Catalunya!!

POSA A PROVA ELS TEUS CONEIXEMENTS

SIMULADOR D'EXERCICIS TEÒRICS PER A L'OPOSICIÓ DE MOSSOS D'ESQUADRA

Si busqueu una manera de posar a prova els vostres coneixements i preparar-vos per al dia de l’oposició, us recomanem descarregar el nostre simulador d’exercicis. Aquest simulador us permetrà practicar les vostres habilitats i coneixements en un ambient similar al de l’oposició real, cosa que us donarà una idea de com us anirà el dia de la prova.

A més, el nostre simulador està dissenyat per simular les preguntes i el format de l’oposició real, cosa que t’ajudarà a estar preparat per a qualsevol cosa que pugui venir. Així mateix, inclou preguntes de diverses àrees, així podràs avaluar el teu coneixement a totes les àrees importants.

No perdis més temps i descarrega el nostre simulador d’exercicis per a oposicions de policia avui mateix. Et desitgem molt èxit en la teva preparació!

DESCARREGAR SIMULADOR EXERCICIS TEÒRICS PER A OPOSICIÓ MOSSOS D'ESQUADRA PDF

L'ACADÈMIA PER DINS

Breu fragment d’una classe per a l’oposició de Mosso d’Esquadra impartida pel Professor BJ que actualment ocupa el càrrec de Caporal dels Mossos d’Esquadra.

Forma't i garanteix el teu futur

Demana informació gratuïta i sense compromís. Contactarem amb tu en el teu horari preferit. Targeta de crèdit no requerida.

Preguntes freqüents

Cal estar en possessió del títol de batxiller, tècnic o altre equivalent o superior. Veure equivalents

Si es tracta d‟un títol obtingut al‟estranger, cal tenir l‟homologació corresponent de l‟òrgan competent.

El requisit d'alçada mínima s'ha suprimit per a homes i dones.

Actualment heu de tenir complerts els 18 anys i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa, és a dir 65 anys.

La política dels tatuatges es limita únicament al fet que no siguin ofensius.

Podeu veure amb tot detall les condicions laborals actuals dels mossos d'esquadra aquí.

 • Convocatòria Mossos 2023: 850 places
 • Convocatòria Mossos 2022: 840 places
 • Convocatòria Mossos 2021: 435 places
 • Convocatòria Mossos 2019: 750 places
 • Convocatòria Mossos 2017: 500 places
 • Convocatòria Mossos 2011: 600 places

Consisteix a respondre a un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat a les bases.

Nuevo Curso de Acceso a Mossos d’Esquadra Abril 2024

X